Laatste horde

[Maak kennis met de oprichters] Het laatste interview bevat gesprekken met de oprichters van het bedrijf. De koffie is voor onze rekening.

Last Hurdle

[Meet the founders] The final interview includes conversations with the company’s founders. Coffee is on us!

Interview

Een gesprek met de HR- en wervingsmanager waarin jouw expertise en kwalificaties voor de functie worden getest. Verwacht ter plekke probleembeschrijvingen en een terugkoppeling van de resultaten van jouw persoonlijkheidstest.

Interview

An interview with the HR and hiring manager where your expertise and qualifications for the role are tested. Expect on-the-spot problem statements and follow-ups from your personality test results.

Scherm

Hang vervolgens rond met onze recruiter. We zullen een vrijblijvend gesprek voeren om Lalaland te introduceren, de vacature toe te lichten, en jou te leren kennen. Daarna zal een persoonlijkheidstest worden toegezonden.

Screen

Next, hang out with our recruiter. We will have an informal chat to introduce Lalaland, the vacancy, and get to know you. A personality test will be shared afterward.

Solliciteer

Het eerste begin van de employee journey met Lalaland begint hier. Stuur je cv en een introductievideo in om te zien of aan de minimumvereisten voor de functie wordt voldaan.

Apply

The very beginning of the employee journey with Lalaland starts here. Submit your resume to see if the minimum requirements for the position are met.