Een gesprek met de HR- en wervingsmanager waarin jouw expertise en kwalificaties voor de functie worden getest. Verwacht ter plekke probleembeschrijvingen en een terugkoppeling van de resultaten van jouw persoonlijkheidstest.

An interview with the HR and hiring manager where your expertise and qualifications for the role are tested. Expect on-the-spot problem statements and follow-ups from your personality test results.