Hang vervolgens rond met onze recruiter. We zullen een vrijblijvend gesprek voeren om Lalaland te introduceren, de vacature toe te lichten, en jou te leren kennen. Daarna zal een persoonlijkheidstest worden toegezonden.

Next, hang out with our recruiter. We will have an informal chat to introduce Lalaland, the vacancy, and get to know you. A personality test will be shared afterward.